Reglement

Reglement

Parkreglement


Om iedereen een leuke vakantie te kunnen aanbieden,vragen we jullie om de volgende punten te respecteren.


Art. 1:    Iedereen die in het park vertoeft,erkent en aanvaardt door zijn aanwezigheid het politiereglement, evenals het reglement van inwendige orde.


Art.2:    Iedereen is integraal verantwoordelijk voor alle schade die wordt aangebracht door hemzelf of door personen, dieren en zaken die onder zijn bevoegdheid vallen of hem zijn toevertrouwd.


Art. 3:    Iedere bewoner staat in voor de orde en netheid in en om zijn vakantiewoning. Volgende punten dienen speciaal nageleefd te worden:


1. Afvalcontainer (klasse 2): enkel gemengd huishoudelijk afval. Geen grof afval, noch glas!


2. Geen papier,etensresten of ander vuilnis achterlaten op het domein.


3. Kinderen of dieren niet onbewaakt achterlaten of opsluiten in de vakantiewoningen en voertuigen. De ouders Dienen toezicht te houden op hun kinderen.


4. Het is niet toegelaten wijzigingen aan te brengen aan vakantiewoningen, beplantingen en infrastructuur van het park.


5. Het ophangen van waslinnen zal op een discrete manier gebeuren, bij middel van kleine verplaatsbare droogrekken. Het spannen van draden is niet toegestaan.


6. Parkeerplaatsen mogen nooit afgesloten, overdekt of omheind worden.


7. Buitenantennes voor radio en/of tv worden niet vast op de vakantiewoningen gemonteerd. Enkel buitenantennes van het verplaatsbare type kunnen worden gebruikt.


8. Iedere bewoner brengt zijn terras netjes in orde vooralleer te vertrekken. Let op dat losse elementen op het terras geen schade kunnen veroorzaken bij stormweer. Sluit de vakantiewoningen steeds zorgvuldig af. Vergeetniet water, elektriciteit en gas te controleren. (Winterperiode: waterleidingen isoleren, veiligheidskranen sluiten, apparaten en leidingen laten leeglopen.Art. 4:              Alles wat de orde, veiligheid en rust op het domein kan verstoren,is verboden. Gelieve volgende richtlijnen strikt na te leven:


1. Iedereen plaatst zijn voertuig op de voor hem voorziene parking.

-Bezoek mag zich alleen parkeren op parkeerplaatsen zonder nummer,ofwel aan de slagbomen.

Voertuigen die niet op de voorziene ruimtes zijn geparkeerd (kunnen) worden weggetakeld (o.a omwille van de brandveiligheid) en dit steeds ten laste van de overtreder.

2.Het is niet toegestaan in het domein tenten, caravans of mobielhomes van welke aard of vorm dan ook te plaatsen.

3. Vervoermiddelen zoals moto's, bromfietsen of aanhangwagens mogen niet op de terrassen en/of de groenzones rondom de vakantiewoningen worden gestald of achtergelaten.

4. De wandelpaden van en naar de vakantiewoningen dienen correct gebruikt te worden; eerbiedig de beplanting. Fietsen op de paden en over de graspleinen tussen de vakantiewoningen is niet toegestaan, evenmin alle balspelen en kampvuren.

5. Gemeenschappelijke paden: er moet ten allen tijde doorgang verleend worden aan de rechthebbenden van de andere woningen.

6. Alle spelen zijn verboden op de parkeerplaatsen. De in -en uitritten en open gedeeltes bij de parkeerplaatsen dienen vrij te blijven.

7. Gevaarlijke dieren worden in het park niet toegelaten. De honden worden aan de leiband gehouden en als het dier oorzaak is van vervuiling dient dit opgeruimd te worden door de begeleider.

8. Iedere eigenaar, huurder of andere zal er moeten over waken dat rust op geen enkel ogenblik van de dag en nacht wordt verstoord.

9. Het gebruik van muziekinstrumenten, radio of tv zal steeds gebeuren met respect voor de medebewoners.

Art 5. Alle schade of ongevallen dienen onmiddellijk aan de syndicus te worden gesignaleerd (euro immo Nieuwpoort 058/23 65 82).
Huisreglement

Aan de ingang van het domein vind je een hal voor het deponeren van het huishoudelijk afval,papier-karton en PMD waar je de deur mee kan openen met de toegangsbadge.

-Verlengbladen voor de keukentafel bevinden zich op de kleerkast van de beneden-slaapkamer .

-Gelieve de rust te bewaren voor je buren,en elke vorm van stoornissen te vermijden.
-Roken in de woning is niet toegestaan (in het teken van toekomstige huurders die niet roken)
Gelieve ook geen peuken rond de woning of op het terras te gooien (kunstgras).

Kleine dieren worden toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking.


 Keukengerei moet gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden.


 Er worden nooit vetresten in de gootsteen of uitgietbakken gegoten. 

 -De huurders moeten hun eigen bedlinnen boven de aanwezige bescherming aanbrengen. Dus zeker niet vergeten mee te brengen: kussensloop, hoeslaken en dekbedovertrek. De maten van bedden zijn als volgt, 2x160cm,1x140, 1x90.


De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met de uitbaters. 

-De wifi-gegevens kan je vinden op de digibox.

-Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn,en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
-Respecteer de aanplantingen in de tuin.
-Geen waardevolle voorwerpen in het zicht zetten.


Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder. 


Het huis wordt aangeboden in zuivere staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder. 


Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden. 


Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor: 

* Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf. 

 *Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf 

 *Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf. 


De huurder draagt zorg voor de woning.  Als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie in de Westhoek dan zijn jullie van harte welkom. Als het de bedoeling is om een fuif te houden dan is ons verblijf hiervoor niet geschikt. Wil hiermee rekening houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de buurt en de buren niet te storen met overdreven lawaai. 


Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten. 

 De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen. 

De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties bij technische problemen,  en dit zonder de toestemming van de huurder, dit zal steeds in overleg gebeuren. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.


De sleutel en badge moet bij vertrek op de door ons afgesproken plaats te worden achtergelaten. Bij verlies van de sleutel,en/of badge wordt er €50 afgetrokken van de waarborg. 

-Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten.

-Bij vertrek:-de thermostaat op 10graden zetten(kranen radiatoren op 5,ligbedden op elkaar onder de tuintafel,tuinstoelen in de berging plaatsen,alsook bij stormweer (buiten de winterperiode).
-Koelkast proper en leeg achterlaten(deur open)

-Deuren en ramen goed afsluiten bij het tussentijds verlaten van de woning alsook bij vertrek.

BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES. 

 

 Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen. 

 De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van de noodprocedures ingeval van brand of calamiteit. 


Contactpersoon belast met het dagelijks of feitelijk bestuur van de vakantiewoning: 

Dockx Kurt Info@vakantiehuis-lombardsijde.be

0495/69.72.84, bij problemen steeds welkom op 0495/69.72.84,dit wordt zeker geapprecieerd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x