Huisreglement

Aan de ingang van het domein vind je een hal voor het deponeren van het huishoudelijk afval, papier- karton en PMD waar je de deur mee kan openen met de toegangsbadge.

 

 • Verlengbladen voor de keukentafel bevinden zich op de kleerkast van de beneden-slaapkamer.
 • Gelieve de rust te bewaren voor je buren, en elke vorm van stoornissen te vermijden.
 • Roken in de woning is niet toegestaan ( in het teken van toekomstige huurders die niet roken).
 • Gelieve ook geen peuken rond de woning of op het terras te gooien ( kunstgras).

Kleine dieren worden toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking.

 

 • Er worden nooit vetresten in de gootsteen of uitgietbakken gegoten.
 • De huurders moeten hun eigen bedlinnen (indien eigen bedlinnen) boven de aanwezige bescherming aanbrengen. Dus zeker niet vergeten mee te brengen: kussensloop, hoeslaken en dekbedovertrek. De maten van bedden zijn als volgt, 2x160cm, 1x140cm, 1x90cm

 

De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met de uitbaters.

 

 • De wifi-gegevens kan je vinden op de digibox.
 • Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn, en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
 • Respecteer de aanplantingen in de tuin.
 • Geen waardevolle voorwerpen in het zicht zetten.

 

Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

 

Het huis wordt aangeboden in zuivere staat en dient in hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.

 

Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is , verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:

 • Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.
 • Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf.
 • Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

 

De huurder draagt zorg voor de woning. Als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie in de Westhoek dan zijn jullie van harte welkom. Als het de bedoeling is om een fuif te houden is ons verblijf hiervoor niet geschikt. Wil hiermee rekening houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de buurt en de buren niet te storen met overdreven lawaai.

 

Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten.

 

De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

 

De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binnen-installaties bij technische problemen, en dit zonder de toestemming van de huurder, dit zal steeds in overleg gebeuren. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

 

De sleutel en badge moet bij vertrek op de door ons afgesproken plaats worden achtergelaten. Bij verlies van de sleutel, en/of badge wordt er €50 van de waarborg.

 

Kaarsen ontsteken in de woning is niet toegelaten.

 

Bij vertrek: de thermostaat op 10 graden zetten ( kranen radiatoren op 5, ligbedden op elkaar onder de tuintafel, tuinstoelen in de plaatsen, alsook bij stormweer (buiten de winterperiode).

 

Deuren en ramen goed afsluiten bij het tussentijds verlaten van de woning alsook bij vertrek.

 

Brandveiligheid en noodprocedures

 • Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
 • De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van de noodprocedures ingeval van brand of calamiteit.

 

Contactpersoon belast met het dagelijks of feitelijk bestuur van de vakantiewoning:

 

Dockx Kurt info@vakantiehuis-lombardsijde.be

0495/69.72.84