Parkreglement


Om iedereen een leuke vakantie te kunnen aanbieden, vragen we jullie om de volgende punten te respecteren.

 

Art.1: Iedereen die in het park vertoeft, erkent en aanvaardt door zijn aanwezigheid het politiereglement, evenals het reglement van inwendige orde.

 

Art.2: Iedereen is integraal verantwoordelijk voor alle schade die wordt aangebracht door hemzelf of door personen, dieren en zaken die onder bevoegdheid vallen of hem zijn toevertrouwd.

 

Art.3: Iedere bewoner staat in voor de orde en netheid in en om zijn vakantiewoning. Volgende punten dienen speciaal nageleefd te worden.

 

1.Afvalcontainer (klasse2): enkel gemengd huishoudelijk afval. Geen grof afval, noch glas!

 

2.Geen papier, etensresten of ander vuilnis achterlaten op het domein.

 

3.Kinderen of dieren niet onbewaakt achterlaten of opsluiten in de vakantiewoningen en voertuigen. De ouders dienen toezicht te houden op hun kinderen.

 

4.Het is niet toegelaten wijzigingen aan te brengen aan vakantiewoningen, beplantingen en infrastructuur van het park.

 

5.Het ophangen van waslinnen zal op een discrete manier gebeuren, bij middel van kleine verplaatsbare droogrekken. Het spannen van draden is niet toegestaan.

 

6.Parkeerplaatsen mogen nooit afgesloten, overdekt of omheind worden.

 

7.Buitenantennes voor radio en/of tv worden niet vast op de vakantiewoningen gemonteerd. Enkel buitenantennes van het verplaatsbare type kunnen worden gebruikt.

 

8.Iedere bewoner brengt zijn terras netjes in orde vooraleer te vertrekken. Let op dat losse elementen op het terras geen schade kunnen veroorzaken bij stormweer. Sluit de vakantiewoningen steeds zorgvuldig af. Vergeet niet water, elektriciteit en gas te controleren. (winterperiode: waterleidingen isoleren, veiligheidskranen sluiten, apparaten en leidingen laten leeglopen.

 

Art.4: Alles wat de orde, veiligheid en rust op het domein kan verstoren, is verboden. Gelieve volgende richtlijnen strikt na te leven:

 

1.Iedereen plaats zijn voertuig op de voorziene parking. 

 

Bezoek mag zich alleen parkeren op parkeerplaatsen zonder nummer, ofwel aan de slagbomen.

 

Voertuigen die niet op de voorziene ruimtes zijn geparkeerd (kunnen) worden weggetakeld (o.a. omwille van de brandveiligheid) en dit steeds ten laste van de overtreder.

 

2.Het is niet toegestaan in het domein tenten, caravans of mobilhomes van welke aard of vorm dan ook te plaatsen.

 

3.Vervoermiddelen zoals moto's, bromfietsen of aanhangwagens mogen niet op de terrassen en/of de groenzones rondom de vakantiewoningen worden gestald of achtergelaten.

 

4.De wandelpaden van en naar de vakantiewoningen dienen correct gebruikt te worden; eerbiedig de beplanting. Fietsen op de paden en over de graspleinen tussen de vakantiewoningen is niet toegestaan, evenmin alle balspelen en kampvuren.

 

5.Gemeenschappelijke paden: er moet ten allen tijde doorgang verleend worden aan de rechthebbenden van de andere woningen.

 

6.Alle spelen zijn verboden op de parkeerplaatsen. De in- en uitritten en open gedeeltes bij de parkeerplaatsen dienen vrij te blijven.

 

7.Gevaarlijke dieren worden in het park niet toegelaten. De honden worden aan de leiband gehouden en als het dier oorzaak is van vervuiling dient dit opgeruimd te worden door de begeleider.

 

8.Iedere eigenaar, huurder of andere zal  er moeten over waken dat rust op geen enkel ogenblik van de dag en nacht wordt verstoord.

 

9.Het gebruik van muziekinstrumenten, radio of tv zal steeds gebeuren met respect voor de medebewoners.

 

Art 5: Alle schade of ongevallen dienen onmiddellijk aan de syndicus te worden gesignaleerd (euro immo Nieuwpoort 058/ 23 65 82).